Build Daily

Ventilationssystem

August 12, 2017 18:06

källare med sina händer Ventilation

Ventilation-källar din-händer ett sällsynt fenomen, när i ett privat hem utan källare.Rummet där du kan lagra produkter för att utrusta lagret, verkstad, spel, gym, etc.- Källare funktion kan räkna upp en lång tid.Det är viktigt att hålla i källare av vissa villkor som är lämpliga för ett visst ändamål.Hög luftfuktighet i rummet är lämplig med undantag för svampodling.Om en källare inte ...

August 12, 2017 18:06

Instruktioner - Hur man torka källaren

Fukt garage är nästan alltid ett tecken på byggfel.Troligtvis, under byggandet av bygg byggare helt enkelt inte bry sig om att ge tillräcklig ventilation eller dränering av fukt.Naturligtvis händer det att fukten kommer in i garaget, trots närvaron av ventilation: alla alternativ inträngning av vatten, tyvärr kan bara åstadkommas under operationen av lokalerna. Exempelvis är det svårt att ...

August 12, 2017 18:06

Gör en källare ventilation i garage med händerna

Desire ägare av enskilda garage utrusta källaren är helt naturligt och motiverat, eftersomdet är möjligt till lägsta kostnad för att få tillräckligt rymlig lagringsutrymme för grönsaker och konserver.Däremot kan fel i konstruktion och tillverkning av ett garage med en källare leda till mycket olyckliga konsekvenser: kommer att hopplöst skadad lagrade produkter, och viktigast av allt - på grun...

August 12, 2017 18:06

Mobilt luftkonditioneringssystem utan luftkanalen

mobilt luftkonditioneringssystem utan luft - en praktisk apparat för kylning och luftkonditionering.Dess främsta fördel är möjligheten att installera i ett rum utan tidsödande förberedelser och installation - mobila luftkonditioneringar inte kräver anslutning till kanalen slangen och kondensat avlopp.Enligt principen om deras verkan kallas avdunstning luftkonditioneringsapparater. Mobile...

August 12, 2017 18:06

Ventilation källare i garaget med händerna

Om du behöver enkel och effektiv naturlig ventilation under jord i garaget, kan du utföra ett par olika sätt.I båda fallen innebär användning av ett par genom skorstenar, promenader i garaget, den övre ände är utvisas.Denna typ kallas ventilation till- och frånlufts.Oberoende, kan du skapa ett system för två dagar. källare ventilation via två rör Nu mer.Kanterna på en ventilations gör...