Build Daily

August 12, 2017 18:06

Lämplig organisation och ventilationsanordning septiktank av ett hus på landet

Många husägare tror att avloppsventilation i form av sättsteg på taket används för att eliminera obehagliga lukter och ge utgångs gaser från septiktank.Men detta är inte sant.Det huvudsakliga syftet med den ventilations riser är att eliminera sannolikheten för bildandet av ett vakuum i shunten rören vid avtappning avloppsvatten.

I fallet med volymen utsläpp av autonom funktion av avloppssystemet är försumbar, och lukterna av septiktanken är inte känt.Emellertid uppstår problemet ofta under de aktiva pump assenizatorskaya maskin avlopp.Samtidigt riser, även om det är högt upp över taket, oförmögen att rädda dem från lukter närvarande.Idag vårt ämne är korrekt organisation och en anordning septiktank av ett privat hus ventilation.

Konstruktion

två yttre ventilationsrör tillverkade av PVC används för arrangemanget av den yttre ventilation.Det nedre röret diameter på 100 mm är monterad i taket i en septisk tank så att det steg över marknivå till en höjd som utesluter inträngning av vatten översvämning

.En mindre diameter överrör (typiskt 50 mm) sätts in i hålets botten och dras tillbaka genom adaptern till taket av huset eller på en tillräckligt mycket större höjd.

som enkelt arrangemang av ventilation septiktank garanterar total avsaknad av obehagliga lukter.
ventilation, septisk tank

Application vent

Kostsamma installation av stigaren kan ersättas med en på framsidan som är fullt möjligt att göra det själv.ventilationsventiler för avloppssystemet kan vara flera versioner, men tillgängliga material som används för att tillverka dem, som alltid är tillgänglig från någon DIY.

Den största fördelen med denna ventil är dess förmåga att förbjuda produktionen av varm luft från tanken septiktank, vilket förhindrar risken för frost i avloppsrör.Luft stiger upp, vilket normalt är monterade, är en sådan rörelse inte hindras, vilket resulterar i eventuell frysning av avloppsrör utanför huset.

Fan - kanalizatky

enklaste förfarandet för tillverkning av ventilen

  • Ta en fjäder på en kulspetspenna och plocka upp en skruvlängd på 45 mm, en lämplig diameter av fjädern.
  • Från tjock plastbricka för att skära 50 mm i diameter.Borra ett hål i mitten av brickan att skruva höll den fritt.Fjädern i hålet bör inte gå, det måste vila på brickan.Från
  • tunn tät skum skära en annan bricka med större diameter (60 mm).Vid dess centrum för att göra ett hål för skruven.Båda brickorna limmas ihop med lim "Moment".Mark
  • utslags ändkåpan 100 mm diameter borrat däri tre hål med en diameter av högst 5 mm.Avståndet mellan mitten av locket, och dessa öppningar får inte överskrida 20 till 25 mm.Var noga med att ta bort grader på insidan av locket.I mitten av locket med en syl Pierce tunna hål och skruv till skruv därmed samlat alla konstruktiva delar av ventilen.

ventil drift Kontrollera

sammansatta ventilen, kontrollera dess funktion.För detta ändamål måste du vända dig till blåsa i hålet som gjorts.Passagen av luft måste vara fri.Om du behöver en stor injektion av ansträngning, sedan lossa skruven, vilket försvagar kraften hos fjädern.

så ska du prova att dra luften i motsatt riktning.Luftflödet bör inte.Om det fortfarande inte ska skruven vara något strama åt, klämma mest våren.

Detta gör det möjligt att kontrollera att ventilprestanda, vars uppgift är att hålla gaserna kommer från septiktank och skydda grindarna vid tidpunkten för utskrivning från absorptionen av vatten.Användningen av sådana ventiler i avlopp ventilation ger tillräcklig tillförlitlighet och effektivitet.I fallet med anordningen för luftning i ett tvåvåningshus att installera en ventil för varje gren avloppet.