Build Daily

Video

August 07, 2016 23:08

Kendi elleriyle çatı ile özel bir ev tamiri

çatı - hava, rüzgar ve yağmurdan iç koruyucu bariyer olan evin, en önemli yapısal parçalarından biridir.onarım zamanla önlenemez ile Ama ne olursa olsun ne kadar kaliteli ve eksiksiz, o bitmiş değildi.onarım, kamu çok katlı binalarda ise - kamu hizmetlerinin bir çok onarım özel mülkiyet sahiplerinin omuzlarına kare düşüyor.mutlaka profesyonellerin inşaatçılar atıfta küçük lezyonların ...