Build Daily

Inženýrské Systémy

August 12, 2017 18:08

Sklon odpadních vod - varovat blokády i ve fázi výstavby

Slope odpadních vod - podstata a význam tohoto parametru

Hlavním požadavkem připomínající důležitých nuance každém kanále - povinné výškovým rozdílem začátku trubky a jejím výstupním koncem.Přijatý Výše ​​takového poklesu je obvykle půl až dva centimetry na každý metr délky vodorovného úseku.Má se za to, že změna vypočtený parametr je obvykle není povoleno v systému.

Jak již bylo uvedeno, Samotechny uspořádány s určitým výškovým rozdílem přijímání a výtlaku povodí, zvané gradientu systému.S ohledem na rozdíl mezi rychlostí fragmentů kapalných a pevných odpadů, které spolehlivě vyjme může vyžadovat určitý množství tekutiny.

Optimální kterým kanalizace a měla by poskytnout co nejefektivnější tok přímých úsecích s přijatelnou spotřebou vody.Stejně jako s malým poklesem, a když příliš velká, je možné ucpávání trubek, proč tedy čekáme na další práci při řešení těchto selhání.

Norma kanalizace sklon - dělat vše, co ve vědě

Stávající pravidla kanalizační zařízení a vodní potrubí (SNIP 2.04.01-85), jedním z kritérií pro podobné odpadních vod určit minimální rychlost tekutiny přes potrubí - 0,7 metru za sekundu,Důležitým faktorem, který ovlivňuje charakter celého systému je míra obsazení těchto trubek.Je zřejmé, že na určitou hodnotu, tento faktor bude také mít vliv na propustnost hmoty odpadu.Obsah

buy instagram followers

Accepted není menší než třicet procent potrubí.Tak, výpočet kanalizace svah se provádí při zohlednění těchto parametrů, tjrychlost proudění a plnicí potrubí.Kromě toho je hodnota se může lišit v závislosti na materiálu a výrobní systém prvků jejich průměrů.

Vliv materiálů brát v úvahu faktory podle výše uvedených norem.Že je určena součinem výše uvedených parametrů - rychlost kapaliny v systému a jeho dokončení.Násobit první odmocninou hodnoty druhé umožňuje vyhledání koeficientu.

A pak, v závislosti na jeho hodnotě, je určen pro různé materiály odpadních úhlu.Pro trubky z plastu nebo skla stavu náklon aplikačních dávkách uvedených výše je koeficient 0,5 a výše.Pro trubky z jiných materiálů, začíná na 0,6.

Kanalizace náklon - jak ji vypočítat bez tabulek?

stávající normy stanovují maximální standardní odchylku a hygienickým zařízením.Jeho hodnota by neměla být větší než 0,15.Toto omezení není podstatné, je-li větev koncových zařízení (WC, pasti, atd) mají délku ne větší než jeden a půl metru.

V případě možného nedostatku údajů pro identifikaci všech výše uvedených parametrů potřebných pro výpočet pravidla umožňují snížení výšky průměrné hodnoty v závislosti na průměru trubky.Tyto předsudky mohou být použity v případě, že je nedostatečný průtok odpadní vody.

Takže toto množství bude od 3 cm do délky 1 m průměr potrubí a čtyřicet až padesát milimetrů.Trubky s redukcí výšky až do průměru 100 mm je dána rychlostí dva centimetry na metr délky úseku.

Na základě výše uvedeného je třeba gravitační kanalizace sklon stanovena v každé oblasti celého systému v rámci parametrů prvků této oblasti: Materiály na délky, průměru a potrubí, množství odpadních vod, atdVýpočet se obvykle provádí s malým rozdílem.Přesnost výpočtů by měly být doplněny o jejich dodržování při instalaci, což v konečném důsledku bude poskytovat zaručenou kvalitu systému.