Build Daily

Inženýrské Systémy

August 12, 2017 18:08

Akt výpadku napájení

dělat akt výpadku napájení

Když je dům ztracen elektřinu, prvním krokem je zjistit příčinu.Pokud jste občan dodržující zákony, kdo platí účty včas, pak nezoufejte.S největší pravděpodobností došlo k poruše nebo došlo k technické závady.V tomto případě se v blízké budoucnosti, tam bude opět světlo.

Za prvé, je třeba volat havarijní dispečink servis.Během hovoru budete muset opustit ústní prohlášení, že ve svém domě ztracenou elektřinu.Manažer, podle pořadí, je povinen určit důvod pro odpojení, dát své jméno a číslo žádosti.Zákon zakazuje e-mail

Pokud tomu tak není nainstalován, bude zaslán na elektrikáře, kteří budou nahlížet do místnosti a učinit úkon, který bude obsahovat důvody pro výpadky proudu.Pokud nesouhlasíte s tímto zákonem, budete přesměrováni na zástupce inspekce bydlení.Ty, spolu s ním, komponovat nový zákon, který může vyžadovat obnovení napájení.

úplně jiná situace s těmi, kteří neplatí účty za dlouhou dobu.Před odpojením elektrické energie, je nutné zaslat oprávněné osobě, která odstraní poslední čtení z elektroměru.Na základě těchto dat, bude vypočtena a výše dluhu na Vaši adresu poslat dopis s varováním o zakázání.Pokud se v předepsaném čase (cca 30 dní), nemusíte splatit své dluhy, úspora energie může zastavit dodávky elektřiny.

buy instagram followers
Zákon zakazuje e-mail

Co dělat, když elektřina odříznout nelegálně.

Pod pojmem "legitimní blackout" rozumět výše uvedeném případě, kdy se člověk značnou dobu neplatí za služby a využití elektrické energie, před odpojením to, on byl oznámen společnosti, která podepsala smlouvu.Když byl tento postup nenásleduje a dodávky zastavena bez jakéhokoli varování, odpojení je nezákonné.V tomto případě máte právo podat stížnost, na základě zákonů o ochraně spotřebitele.Nicméně, mějte na paměti, že soudní byrokracie vás může stát více než jednoduchý zaplacení dluhu a nové připojení.Tato událost bude odnést spoustu energie a financí, a navíc vše, co můžete ztratit případ.Zákon zakazuje e-mail

přídavek off pro neplacení, společnost ušetřila právo zastavit dodávky, pokud bylo zjištěno: Selhání

  • z plomb na metr nebo snahami o poškození;
  • rabování elektřiny;
  • připojení k síti nelegálně.

Zákon zakazuje e-mail