Build Daily

Stavební Kalkulačky

August 12, 2017 18:08

Kalkulačka elektrický obvod napájecího napětí výpočtu

Content

  • 1 Power Calculator on-
    • 1,1 metody pro výpočet odporu podle matematických vzorců

Všichni se těší denní domácí spotřebiče, které mají elektrický obvod.On-line výpočet zatížení v ampérech vatah.To je definováno "cesta" pro elektrický proud, generuje energie se přenáší do jednotky a zahájí svůj provoz.Všechny jednotky jsou konvenčně rozdělen do tří skupin jako zdroji energie (primární a sekundární), transformaci jednotek (osvětlení a topná zařízení), jakož i prvky pomocná zařízení - spínače, dráty, měřicí zařízení, zajišťující provoz okruhu v reálných podmínkách.

Všechna tato zařízení jsou zahrnuty v celkové elektromagnetickém procesu a mají elektrický obvod třídy, který je vytvořen s cílem zajistit efektivní funkčnost přístroje, požadovaného režimu provozu.Rychle zjistit, kolik Wat v ampérech bude poskytovat služby výpočetní výkon.

Power kalkulačka on-line

napětí (V)
proud (A)

odpor (ohm)
výkon (W)

je to spolehlivý pomocník při výpočtu elektrického obvodu energie, což umožňuje několik sekund dostat hotový výsledek 99,9%.Můžete na pár minut, aby zvážila mnoho možností a vybrat ty nejlepší.Pravděpodobnost chyby je snížena na minimum.
J = U / R;U = R x J;R = U / J;P = U² / R
Aby výpočet elektrických obvodů by mělo být provedeno v souladu připraven stolní dvěma hodnotami napětí (V) a proud (A).A poté klikněte na "Vypočítat" a získat výsledky přes noc údaje odpor (ohm) a výkon (W) v uživatelem definovaných parametrů.

nástroje
Widget od SocialMart

To on-line kalkulátor pro výpočet výkonu elektrických obvodů je automatické, je třeba dávat pozor při zavádění všech ukazatelích.Pokud je číslo skládá z celé i nepatrná část, je třeba, aby se podělili o své východisko, nejde.

Vezme-li se v úvahu všechny možné chyby během několika sekund, můžete získat připraveni tou nejlepší volbou.Měn Wat v Amps Online - opravdový pomocník pro výpočet elektrických obvodů na uživatelských nastavení.Přečtěte tloušťka drátu v závislosti na výkonové kalkulátoru.

metody pro výpočet odporu pomocí matematických vzorců

Aby se výpočtu odporu elektrických obvodů lze aplikovat na všechny známou formuli Ohmův zákon

ke komplexní řetězec, který zahrnuje několik větví vhodný vzorec Ohm.

A pro ty, kteří nechtějí ponořit do učebnic fyziky a udělat si vlastní kalkulaci, s přihlédnutím k případné chyby, které mohou zničit konečný výsledek, můžete použít kalkulátor elektrických obvodů online.

instagram story viewer