Build Daily

Byggnad

August 12, 2017 18:05

Hur och genom vilken process materialet under golvbjälkarna ?

bör förstås att eftersläpningen, till skillnad från många andra trä designelement i huset, inte påverkas av yttre väder "överraskningar" (regn, snö, solljus).Ja, och fukten på dem inte agerar så mycket, om de inte passar in i "rätt vid basen av" framtiden för golvet, så mycket mer som knappast någon gör.

Emellertid trädet - ett material mottagligt för röta och mögel.Och under de golvbrädor, även om det ger bra ventilationssystem, i viss mån det finns en så kallad "växthuseffekten".Och olika insekter gör sitt "bidrag" till förstörelsen av detta material.Därför, i arrangemanget av könen släpar golv förbehandling bör ägna stor uppmärksamhet för att förlänga livstiden för fastighetens golvet så länge som möjligt.

enhetliga rekommendationer om medel för behandling av trä där.För det första, de olika typerna av trä som används för bjälklag.För det andra, varje byggnad, under golvet, satt sitt eget mikroklimat.Men vissa allmänna synpunkter på frågan om skydd av eftersläpning noteras.

reglar under golvet ,

Processing från ruttnande

Feedback från dem som redan har prövats i praktiken en mängd olika sätt, en mycket god effekt ger tillämpning av medel "Senezh".Kompositioner det är olika, och därmed skillnaden i ansökan och därmed kostnad.För fördröjning rekommenderas "Senezh brand bio" som kommer att vara den bästa och för priset, och om det föreslagna skyddet av trä.

tror att impregnerings eftersläpning heta transformatorolja ökar livslängden avsevärt.Oljan tränger in i 3 - 4 cm, och så hur man balsamerings timmer.Men användningen av använd motorolja åtföljs av omdömen "praktiker", en obehaglig lukt resistenta.Detsamma gäller för den populära när kreosot, som är impregnerat järnvägssyllar - från lukten då blir det svårt att bli av med.

från insektsangrepp

betraktas som en universalmedel harts.Hon (varm) belagd med vanliga släpar pensel.Efter det, till trädet inte kommer att kunna få någon insekt.Det finns kemiska medel.Emellertid bör man komma ihåg, till exempel, fick avdunsta, så valet bör göras mycket noggrant.

instagram story viewer